Co si představit pod pojmem "Anglická zahrada"

 

Anglická zahrada (komponovaná napodobenina přírody)

„… Postup od architektonické a symetrické dispozice k dispozici naoko náhodné a nepravidelné děje se zvolna, ale vytrvale; park jako zvláštní druh zůstává zprvu ještě oddělen od zahrady, ale otvírají se do něho průhledy; později se ideová hranice mezi oběma druhy stále více stírá, zahrada omezuje se jen již příkopy a výhledy stávají se širšími; zatím již i park má svůj styl a pronikaje do zahrady nutí ji k uvolnění architektonických principů; na konec splývají oba druhy těsně a styl parkový stane se schématem; zprvu se park (či zahrada) drobí v řadu náladových obrazů, ale v dalším postupu prorážejí vyšší hlediska malířská, snaha po jednotě, až park úplně opanuje a dává zahradě nový styl, volnější rytmus, stává se komponovanou odlikou přírody…“

WIRTH, Zdeněk. Evropská zahrada. Praha: Svaz čes. spolku pro okrašlování, 1911. Knih. Svazu čes. spolků pro okrašlování a ochranu domoviny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 

Komentáře

Oblíbené příspěvky