Zahrada koloběhu vody

 Zahrada je výškově rozdělena na tři části. Prostřední, přiléhající k domu, vyzařuje harmonický klid a geometrickou pohodu. Z chrliče ve vysoké zídce vyvěrá mohutný pramen. Je to počátek složité, ale oku lahodící vodní cesty. Voda proteče ukryta pod cestou a plní první obdélníkový bazén, pak proběhne krátkým korytem a spadne do druhého bazénu, odtud do třetího. Když se vydáte podél stěny domu, procházíte systémem dlažeb, zídek, záhonů a vody s vodními rostlinami. Všechno je nepravidelně a současně pravoúhle propleteno a jako celek to přidává domu na důstojnosti a eleganci. Voda vás zavede na terasu ukrytou v závětří domu s výhledem do údolí, na jehož protějším úbočí se ukazuje mozaika střech, zahrad, remízů a lesů s řekou Sázavou na samém dně.

Komentáře

Oblíbené příspěvky